TELEWIZJA
MUZYCZNA

STARS.TV lubi „klasykę” lata ‘60, ‘70, ‘80 i ‘90

Znajdź nas

POWSTAŁA
Z MIŁOŚCI
DO MUZYKI

STARS.TV narodziła się w 2012 roku.
Jesteśmy telewizją muzyczną i tylko muzyką się zajmujemy.
Robimy to co potrafimy najlepiej, gramy!
Specjalnie wybrane i wyselekcjonowane największe przeboje wielu dekad.

LATA ‘60,
‘70, ‘80 i ‘90

To jest to co nas porusza. Wspomnień czar a i muzycznie jakoś tak bardziej z„duszą” niż dziś.
Nie znaczy to jednak, że zamykamysię na muzykę współczesną.
Wśród setek i tysięcy nowych nagrańtakże zdarzają się perełki i je równieżmożna usłyszeć w STARS.TV.

NAJLEPSZA TV MUZYCZNA

STARS.TV

Dane siedziby głównej
STARS. TV. s.r.o.
Okrajová 1356/19
PSC 73601 Havířov-Podlesí
Czechy
NIP:CZ29452538

Dane oddziału w Polsce
STARS. TV. s.r.o. Oddział w Piasecznie
ul. Przesmyckiego 33
05-500 Piaseczno
NIP: 1231514662

tel: +48 22 715 56 71 e-mail: redakcja@starstv.eu www.facebook.com/starstv.eu

Dyrektor Wykonawczy - Konrad Przygucki ( samodzielnie w pełnym zakresie)
Kapitał Udziałowy 200 000 ,- CZK

Nadawcą programu pod nazwą "STARS.TV" jest STARS.TV s.r.o.
Numer koncesji: 557/2014-T

Udziałowcy

Olab Sp. z.o.o.
ul. Przesmyckiego 33
05-500 Piaseczno

Olab Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w STARS.TV
tym samym posiada również 100 % głosów na WZ
Kapitał zakładowy 14 mln zł.
Prezes zarządu - Konrad Przygucki
NIP: 5262408348

Informacje o beneficjencie rzeczywistym STARS.TV s.r.o. można uzyskać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl pod numerem NIP 5262408348
Beneficjentem rzeczywistym jest Olab Sp. z.o.o. / Konrad Przyguck

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

STARS.TV podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii publikujemy listę usług medialnych świadczonych przez spółkę:
Nazwa spółki - STARS.TV s.r.o.
Nazwa usługi - STARS.TV
Rodzaj usługi - rozpowszechnianie programu telewizyjnego